tomekUrodziłem się 25 marca 1981 roku w Mikołowie, w 2002 r. ukończyłem Technikum Drzewne Katowicach, w latach 2002–2008 studiowałem Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych o specjalizacji rzeźba na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, odbyłem także półroczne stypendium Sokrates–Erasmus w Pädagogische Akademie der Diözese Graz–Seckau w Austrii, a obecnie pracuję na wydziale rzeźby w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jestem także czeladnikiem w zawodzie rzeźbiarz w drewnie, doświadczenie zdobywałem w pracowni rzeźbiarskiej w Rybniku. Zajmuję się rzeźbą artystyczną, sakralną, architektoniczną oraz snycerką.